Stworzyliśy tą strone, żebyście pomyśleli dwa razy zanim zaczniecie kooperować z:

Jacek Czernecki Sp. z o.o. Zespół Doradców Podatkowych

pod wskazanym adresem ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków

numer telefonu 12 260 98 10 adres email doradcy@doradcy.pl

Po ponad 10 latach prowadzenia naszych spraw administracyjnych przez nich, doświadczyliśmy pogorszenia się usług.

Obecnie nasza administracja z lat 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 nie została nam dostarczona i jest przetrzymywana z powodu sporu o wartości zaledwie 3 tys. zł.

Ze względu na pogarszającą się jakość usług, rozejżeliśmy się za nowym dostawcą usług administracyjno-księgowych, znaleźliśmy takie biuro księgowe, które jest znacznie tańsze.Jeśli chcesz uzyskać ich dane kontaktowe, daj nam znać za pomocą formularza online (wkrótce tu się znajdzie, nie chcemy ich mieszać do tego

Upewnij się, że co roku otrzymujesz od nich eksport Comarch ERP Optima, dzięki czemu możesz przejść do innego dostawcy. Nie czekaj z tym, aż będzie za późno, tak jak u nas

zmiany się zbliżają

30/10/2018 Katarzyna Czernecka "in the face of polish law we are not obligated to issue documents in electronic form"
We have created this page to make you think twice about doing business with:

Jacek Czernecki Sp. z o.o. Zespół Doradców Podatkowych

on address ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków

with phone number 12 260 98 10 and email doradcy@doradcy.pl


After more then 10 years having our administration done by them, we experience a deteriorating service.

Currently our administration of 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 is not being given to us and held hostage because of a dispute of around only 3k pln.

Because of the deteriorating service we have been shopping for a new bookkeeping office, we found one that is considerably cheaper. If you want their contact information please let us know via the online form (will be here soon, you can understand we do not want to drag them into this issue)


Make sure you get from them every year an export of their comarch erp optima so you can easily switch to a different supplier. Do not wait with this until it is to late, like with us.


updates coming

30/10/2018 Katarzyna Czernecka "in the face of polish law we are not obligated to issue documents in electronic form"